top of page

להשכרה - נכס תעשיה קלה כולל אפשרות למזון

400 מ״ר בנוי + 100 מ״ר מרפסת אחורית מקורה, תקרה 4.5 גובה, מתאים גם לאחסנה.  

קומת קרקע , עורפית, לדייר הקודם היה רישיון עסק ורישיון יצרן.  

אזור התעשייה בכפר סבא, רחוב המוביל 3 

בנכס קיים:

 • לוח חשמל גדול בהספק גבוה

 • מערכת גילוי אש

 • מיזוג אויר תעשייתי

 • מנדפים

 • הכנה לחדר קירור והקפאה (כולל לוחות ומדחסים)

 • 3 כניסות - חזית בתוך הבניין, צידית לחניה, אחורית צידית - לחצר  המקורה

 • חצר תפעולית  כללית של המבנה  צמודה לדלת הנכס לפריקה וטעינה 

 • חניית עובדים ולקוחות ענקית חופשית מול הנכס

23,000 ₪ לחודש 

 

 • 3 חודשי ערבות בנקאית

 • אפשרות לחוזה ארוך טווח 

 • מיידי

לפרטים - צחי: 050-6828838

bottom of page